جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۳۹:۳۸

استاندار اصفهان:معطل ماندن ۱۳ ساله تجهیزات ۸۴ میلیاردی در یک مجموعه آموزشی

استاندار اصفهان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: از سال ۸۷ تا الان تجهیزاتی در حدود ۸۴ میلیارد تومان در یک مجموعه آموزشی به منظور تربیت نیروی کارآمد نصب شده ولی تا الان بدون استفاده بوده است و ما باید این موارد را به صورت موردی پیگیری کنیم.

لینک خبر