دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
۰۸:۰۰:۵۸

استاندار اصفهان: اصفهان از منظر شاخص های بیماری کرونا در وضعیت آبی قرار دارد

استاندار اصفهان گفت:اصفهان از منظر شاخص های ستاد ملی بیماری پاندمیک کرونا در وضعیت آبی قرار دارد.

لینک خبر