یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
۰۷:۴۰:۲۵

استاندار اصفهان :اعتقاد داریم با کوشش مالیاتی بیشتر و جلوگیری هوشمند از فرار مالیاتی می توانیم، وصول مالیات ها را افزایش دهیم

استاندار اصفهان گفت:اعتقاد داریم با کوشش مالیاتی بیشتر و جلوگیری هوشمند از فرار مالیاتی می توانیم، وصول مالیات ها را افزایش دهیم وبتوانیم به سهم خودمان در ایجاد فرهنگ سازی مالیاتی موفق عمل نماییم.

لینک خبر