پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۰۹:۳۰

استاندار اصفهان: باید احساس ضرورت و الزام بر رعایت مصرانه شیوه نامه های بهداشتی در سطح جامعه احیا شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، در جلسه ستاد استانی مبارزه با کرونای استان اصفهان اظهار داشت: در جلسه ستاد ملی کرونا در تهران، با توجه به نمودارهای پیشرفت امیکرن، سطح ملی نگران این است که سطح پایدار کنونی، ثابت نماند که این در موضوع رعایت پروتکل‌های بهداشتی، زدن ماسک و رعایت فاصله موثر است و باید مردم همچنان رعایت پروتکل‌ها را جدی بگیرند.

ایشان به نقش ستاد استانی مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا در راستای مقابله هوشمندانه با سویه جدید بیماری کرونا موسوم به «امیکرون» تبیین موضوع نمود.

وی با تاکید مجدد بر رعایت مصرانه شیوه نامه های بهداشتی ستادملی مدیریت بیماری پاندمیک کرونا از جمله بهره مندی مستمر از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و … به اتخاد تمهیدات لازم در راستای مدیریت راهبردی مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا پرداخت و بر ضرورت احیا احساس ضرورت و الزام بر رعایت مصرانه شیوه نامه های بهداشتی در سطح همگانی تاکید موکد نمود.

در ادامه هریک از اعضا به توصیف مجموعه اقدامات و فعالیت های دستگاه متبوع خود در استان در پیوند با سرفصل های دستور جلسه و مصوبات پیشین پرداختند.