شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
۰۰:۰۳:۳۵

استاندار اصفهان: توسعه اقتصاد روستایی از اولویت های مهم و بنیادین توسعه پایدار است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان و هیات همراه به صورت سر زده  از «روستای سید علی اکبر شهرضا»، بازدید و با حضور در آستان امامزاده واجب التعظیم «سید علی اکبر (ع)» و زیارت مرقد شریف آن نواده پیامبر (ص)، در گپ و گفت با روستائیان و آگاهی از دغدغه های عمومی ایشان بر ضرورت حمایت مجدانه از اقتصاد روستایی و افزایش بهره وری دستگاه های خدمت رسان در روستاها تصریح موکد نمود و اضافه کرد: یکی از راه های موثر به منظور مدیریت مبتنی بر آینده نگری در ممانعت از مهاجرت فاقد ضابطه و عاری از برنامه ریزی روستائیان به کلان شهرها و توسعه پدیده مذموم حاشیه نشینی، حمایت هدفمند از اقتصاد روستا، افزایش خدمات و ایجاد مشاغل پویا و پایا در روستاها است.

ایشان همچنین در این دیدار به صورت مبسوط بر ضرورت توسعه گردشگری روستا به عنوان یک رویکرد آینده دار برای اخلاف تبیین موضوع کرد.

در ادامه جعفری  فرماندار شهرستان  با ارائه گزارشی از اقدامات و عملکردهای صورت پذیرفته در راستای ایجاد بستر مناسب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی به ویژه اهمیت احیا بافت سنتی روستاها در شهرستان شهرضا تبیین موضوع نمود.

 وی ضمن توصیف فرصت ها و قوت های مناطق روستایی شهرستان بر ضرورت اهتمام دستگاه های خدمت رسان به منظور افزایش شاخص رضایتمندی و ایجاد انگیزه برای مهاجرت معکوس به روستاها تحلیل موضوع کرد.