جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۷:۲۱

استاندار اصفهان :رسانه ها در بحران آب نقش وحدت آفرین داشته باشند

استاندار اصفهان در جمع مدیران رسانه ها و تشکل های مطبوعاتی به نقش وحدت آفرین رسانه در طرح مشکلات استانی به خصوص آب تاکید کرد.

لینک خبر