پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۶:۵۲:۰۳

استاندار اصفهان: رسیدگی به مسائل جاری حوضه زاینده رود اولویت اصلی شورای رسیدگی به مسائل این رودخانه دائمی می باشد

استاندار اصفهان گفت: در چارچوب رسیدگی به مسائل جاری حوضه زاینده رود اولویت اصلی شورای رسیدگی به مسائل این رودخانه دائمی فلات مرکزی ایران بر گسترش مسئولیت اجتماعی و اعتماد آفرینی همگانی استوار است .

لینک خبر