پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۸:۲۴

استاندار اصفهان: شهر هوشمند اصفهان نقش اصلی را در مدیریت توسعه پایدار ایفا می کند

استاندار اصفهان گفت: شهر هوشمند اصفهان می تواند با تکیه بر حفظ محیط زیست، زدودن آلاینده ها، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی، تامین حقوق شهروندی و حل ترافیک شهری نقش اصلی را در مدیریت توسعه پایدار ایفا کند.