پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۷:۵۶

استاندار اصفهان: صیانت از محیط زیست و حفظ و حراست از منابع طبیعی از جمله طبیعت سالم و بالاخص هوای پاک، امانتی است عظیم در دست ما برای آیندگان

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر سید رضا مرتضوی، در این برنامه ضمن دیدار صمیمانه با بهره برداران از خطوط انتقال کلان مسافران درون شهری با مردم و پرسنل زحمت کش ذی ربط گفتگو نمود و به دغدغه های مطرح شده توسط حاضرین پاسخ داد و در مورد مسائل و دشواری های استماع شده، نکاتی را به منظور پیگیری چابک به همراهان تکلیف و تبیین نمود.

وی در این راستا با تاکید موکد به سایر مسئولان استان در بهره مندی و تمتع از ایاب و ذهاب عمومی و حضور در کف میدان و همنشینی صادقانه و صریح با مردم تصریح مصرح نمود.

نماینده عالی دولت در استان اصفهان در گفتگو به مردم تاکید کرد باید با انسجام همگانی کارگر و هم افزایی جمعی توانمندساز، یک روز هوای پاک را به هفته هوای پاک و هفته هوای پاک را به ماه هوای پاک و … تبدیل نماییم تا بتوانیم شرمنده اخلاف و اسلاف نباشیم.