چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۵:۱۴:۵۷

استاندار اصفهان: ضرورت های آتی استان و به ویژه کلان شهر اصفهان، ایجاد زیرساخت های حمل ونقل می باشد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در جلسه شورای سازمان قطار شهری برگزار شد ضمن تاکید بر راهبردهای آینده نگرایانه توسعه پایدار استان و کلان شهرهای استان از جمله شهر اصفهان، نگاه به زیر ساخت های جاری به منظور تسهیل و تسریع در موضوع حمل و نقل بار و مسافر را یک نگاه آینده نگرایانه و بسیار ضروری برشمرد که می بایست قاطعانه و اندیشمندانه در راستای تعریض مراکز جمعیتی پس از انجام مطالعات راهبردی و ژرف اندیشانه در پیوند با پیوستارهای فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و رسانه ای، عملیاتی گردد.

وی در ادامه خط شماره یک و دو قطار شهری اصفهان را یکی از موضوعات زیربنایی و راهبردی استان برشمرد که می تواند در صورت تکمیل نهایی، به رینگ بی بدیل جابجایی انبوه و ایمن بار و مسافر و دوستدار محیط زیست در مرکز ایران مبدل گردد.