یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۴۷:۲۷

استاندار اصفهان: موضوع خشکی زاینده رود یک موضوع چندوجهی و ژرف است

استاندار اصفهان گفت: بی تردید اگر طرح ۹ ماده ای شورای عالی آب مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی در حوزه زاینده رود از سراب تا پایاب به گونه ای که در هامش طرح آمده ، صیانت می شد، امروز با این حجم عظیم تعهدات عمل نشده روبرو نمی شدیم.

لینک خبر