پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
۰۶:۰۲:۰۴

استاندار اصفهان: پرستاران اسوه های صبر، متانت و خاکساری هستند

استاندار اصفهان گفت: پرستاران اسوه های صبر، متانت و خاکساری هستند که در چرخه درمان و سلامتی ابناء بشر نقشی به غایت بنیادین و راهبردی داشته و دارند.

لینک خبر