یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
۰۷:۴۲:۵۱

استاندار اصفهان: کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید در راستای تحقق آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور برگزار می گردد

استاندار اصفهان گفت: کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید در راستای تحقق آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور برگزار می گردد که اولویت آن حمایت از تولیدکنندگان در راستای توسعه پایدار و اشتغال آفرینی پویا و پایا است.

لینک خبر