پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۶:۳۳:۲۹

بازدید میدانی استاندار اصفهان از روند پیشرفت های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

دکتر مرتضوی استاندار اصفهان افزون بر ۴ ساعت، از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و مجموعه های دایر در آن بازدید کرد و در جریان موفقیت ها و پیشرفت های حاصل شده در این مجموعه قرار گرفت.