جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
۱۳:۳۶:۰۸
استانداری اصفهان

با حضور استاندار اصفهان دبیرستان موقوفه صارمیه واحد شماره ۱۹ (بانو مجتهده امین) افتتاح شد

دبیرستان موقوفه صارمیه واحد شماره ۱۹ (بانو مجتهده امین) که از مدارس احداثی با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و موقوفه صارمیه است در ناحیه ۵ آموزش و پرورش اصفهان افتتاح شد.

برچسب ها :