پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۳۳:۱۷

رییس مجلس ملی سوییس وارد اصفهان شد

آندریاس آییبی” رییس مجلس ملی سوییس که در راس هیاتی بلند پایه به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است روز چهارشنبه وارد اصفهان شد.