چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
۲۱:۴۸:۱۸

طی حکمی از سوی دکتر مرتضوی، احمدرضا ضیایی به سمت مشاور استاندار و سرپرست هماهنگی روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر مرتضوی، احمدرضا ضیایی به سمت مشاور استاندار و سرپرست هماهنگی روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان منصوب شد.