پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۲:۳۵:۳۴

نشست صمیمانه دکتر محرابیان وزیر نیرو و دکتر مرتضوی استاندار اصفهان با نمایندگان کشاورزان استان

نشست صمیمانه دکتر محرابیان وزیر نیرو و دکتر مرتضوی استاندار اصفهان با نمایندگان کشاورزان استان