جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۲۵:۳۷

وضعیت جاده فریدونشهر تا پشت‌کوه بهتر از جاده اصفهان تا داران است

استاندار اصفهان گفت: وضعیت جاده اصفهان تا فریدن بسیار خراب است اما جاده فریدونشهر تا پشت‌کوه بهتر از جاده اصفهان تا داران است .