پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
۰۵:۵۱:۴۳

پنج طرح صنعتی و عمرانی در شهرستان شهرضا به بهره برداری رسید

پنج طرح صنعتی و عمرانی روز سه شنبه در شهرستان شهرضا در جنوب اصفهان به بهره برداری رسید.