چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۰۳:۳۵

کارگروه سازگاری با کم آبی استان اصفهان به ریاست استاندار برگزار شد

دکتر مرتضوی: یکی از آفت های تاثیرگذار در موضوع توسعه پایدار استان نگاه بخشی بوده که به حمدالله با اتخاذ تمهیدات لازم این رویکرد به نگاه جامع و شفاف در حال تغییر است.

استاندار اصفهان گفت: دستگاه های ذی ربط استانی مکلف شده اند نسبت به تهیه، تنظیم و تدوین دقیق و شفاف منابع و مصارف آب استان در اسرع وقت اقدام نمایند تا در مراحل بعدی با هم افزایی میان مسئولان ملی و استانی، راه های برون رفت پایدار از موضوع بحران آب اجرایی گردد.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان