سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
۲۰:۱۶:۵۰

گفتگوی خبری استاندار اصفهان امشب بعد از خبر ساعت ۲۰ سیمای اصفهان

استاندار اصفهان امشب بعد از خبر ساعت ۲۰ در شبکه استانی میهمان گفتگوی ویژه خبری می باشد.

لینک خبر