جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۵۵:۲۳

استاندار اصفهان: اولویت اصلی در اجرای طرح ملی مسکن جایابی مناسب در مناطق بافت فرسوده است

استاندار اصفهان گفت:طرح ملی مسکن همراه با پیگیری روند توزیع گسترش هدفمند خدمات عمومی توسط دستگاه های ذی ربط اجرا شود‌.

لینک خبر