جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
۲۱:۲۲:۴۵

سفرشهرستانی

گزارش تصویری (۵) بازدید استاندار اصفهان از زیرگذر شهدای گمنام و پل راوند کاشان 

گزارش تصویری (۵) بازدید استاندار اصفهان از زیرگذر شهدای گمنام و پل راوند کاشان 

۱۱ آبان ۱۴۰۱
گزارش تصویری ۴ بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برخی پروژه های عمرانی شهرستان کاشان، معادن، ورزشگاه و باغ پرندگان

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برخی پروژه های عمرانی شهرستان کاشان، معادن، ورزشگاه و باغ پرندگان

۱۱ آبان ۱۴۰۱
بازدید استانداراصفهان از شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

بازدید استانداراصفهان از شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

۱۱ آبان ۱۴۰۱
استاندار اصفهان که در جریان شانزدهمین سفر شهرستانی خود به شهرستان کاشان سفر کرده است؛ با حضور در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان از روند فعالیت این شرکت بازدید کرد.

استاندار اصفهان که در جریان شانزدهمین سفر شهرستانی خود به شهرستان کاشان سفر کرده است؛ با حضور در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان از روند فعالیت این شرکت بازدید کرد.

۱۱ آبان ۱۴۰۱
بازدید از جاده کاشان-برزک| بازدید از منطقه گردشگری آبشار و سخره ریزشی نیاسر/11 آبان ماه 1401

بازدید از جاده کاشان-برزک| بازدید از منطقه گردشگری آبشار و سخره ریزشی نیاسر/۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۱ آبان ۱۴۰۱
بازدید استاندار اصفهان از اورژانس جاده آذران و روستای سده و ازوار/11 آبان ماه 1401

بازدید استاندار اصفهان از اورژانس جاده آذران و روستای سده و ازوار/۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۱ آبان ۱۴۰۱
کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان به شهرستان کاشان رسید.

کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان به شهرستان کاشان رسید.

۱۱ آبان ۱۴۰۱
مستند پانزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان، شهرستان سمیرم

مستند پانزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان، شهرستان سمیرم

۲ آبان ۱۴۰۱
ببینید| تیزر| پانزدهمین شهرستانی استاندار اصفهان|شهرستان سميرم ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱

ببینید| تیزر| پانزدهمین شهرستانی استاندار اصفهان|شهرستان سمیرم

۲۸ مهرماه ۱۴۰۱

۱ آبان ۱۴۰۱
دیدار استاندار اصفهان با خانواده شهید مهراب صالحی

دیدار استاندار اصفهان با خانواده شهید مهراب صالحی

۲۹ مهر ۱۴۰۱