چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۰۵:۰۷

گزارش ویدئویی

کاروان خدمت |یازدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در شهرستان دهاقان

کاروان خدمت |یازدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در شهرستان دهاقان

۱ مرداد ۱۴۰۱
گزارش تلویزیونی| کاروان خدمت | شهرستان دهاقان

گزارش تلویزیونی| کاروان خدمت | شهرستان دهاقان

۱ مرداد ۱۴۰۱
مستند| کاروان خدمت شهرستان دهاقان

مستند| کاروان خدمت شهرستان دهاقان

۱ مرداد ۱۴۰۱
گزارش تلویزیونی | دیدار مردمی استاندارد اصفهان از شهرستان دهاقان

گزارش تلویزیونی | دیدار مردمی استاندارد اصفهان از شهرستان دهاقان

۱ مرداد ۱۴۰۱