جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
۲۱:۲۴:۰۴

گزارش ویدئویی

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

۲۳ مهر ۱۴۰۱
بدون تأخیر(1) | اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران

بدون تأخیر(۱) | اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران

۲۰ مهر ۱۴۰۱
گزارش تلویزیونی|اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران

گزارش تلویزیونی|اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران

۱۶ مهر ۱۴۰۱
سیزدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در استان|شهرستان فریدن

سیزدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در استان|شهرستان فریدن

۹ مهر ۱۴۰۱
گزارش تلویزیونی|سیزدهمین کاروان خدمت |شهرستان فریدن

گزارش تلویزیونی|سیزدهمین کاروان خدمت |شهرستان فریدن

۷ مهر ۱۴۰۱
برشی از نشست خبری۳۰شهریورماه ۱۴۰۱ استاندار اصفهان

برشی از نشست خبری۳۰شهریورماه ۱۴۰۱ استاندار اصفهان

۹ شهریور ۱۴۰۱
گفتگوی تلویزیونی استاندار اصفهان با مردم

گفتگوی تلویزیونی استاندار اصفهان با مردم

۷ شهریور ۱۴۰۱
اظهارات صریح استاندار درخصوص پروژه بن بروجن

اظهارات صریح استاندار درخصوص پروژه بن بروجن

۲ شهریور ۱۴۰۱
گزارش تلویزیونی | دستاورد های دولت سیزدهم از ابتدا تا کنون

گزارش تلویزیونی | دستاورد های دولت سیزدهم از ابتدا تا کنون

۲ شهریور ۱۴۰۱
ایستگاه دوازدهم کاروان خدمت(2) | شهرستان چادگان

ایستگاه دوازدهم کاروان خدمت(۲) | شهرستان چادگان

۲۵ مرداد ۱۴۰۱