سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
۰۶:۵۱:۵۳

اخبار

استاندار اصفهان گفت: در سفرهای شهرستانی یکی از اولویت ها شناسایی میدانی و تحصیل طرح‌های زیرساختی راکد و اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص تکمیل نهایی پروژه ها و تحقق وعده هاست.

۹ تیر ۱۴۰۱

استاندار اصفهان گفت: تخصیص اعتبارات و مشوق های اقتصادی و تسهیل در تحقق امور زیر ساختی از توفق های بنیادین دولت مردمی سیزدهم در مناطق کم برخوردار است

۹ تیر ۱۴۰۱

استاندار اصفهان در دهمین سفر شهرستانی به خور و بیابانک از طرحهای عمرانی،فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بازدید و اظهار نمود: تکمیل طرح های نوسازی و بهسازی اماکن فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از امهات امور اجرایی در دولت مردمی سیزدهم است.

۹ تیر ۱۴۰۱

استاندار اصفهان با حضور در گلزار شهدای خور و بیابانک به مقام شامخ شهدا و امام شهدا (ره) ادای احترام نمود .

۹ تیر ۱۴۰۱

استاندار اصفهان گفت: شهرستان خور و بیابانک با بهره مندی از اقلیم خاصش می تواند در توسعه انواع گردشگری پایدار به ویژه بیابان گردی، طبیعت گردی، گردشگری آرامش و … نقشی ارزنده در جذب سرمایه گذاری و اشتغالزایی پویا در منطقه شرق استان محقق نماید.

۹ تیر ۱۴۰۱

استاندار اصفهان با پدر شهیدان احمد و حمید رییسی از شهدای سرافراز جنگ تحمیلی در شهر فرخی شهرستان خورو بیابانک

۹ تیر ۱۴۰۱

استاندار اصفهان گفت: انارک از جمله جغرافیای بی بدیل شهرستان نایین و استان اصفهان است که با توجه به ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و گردشگری ممتازش می تواند نقشی تاثیرگذار در توسعه پایدار شرق استان ایفا نماید.

۹ تیر ۱۴۰۱

استاندار اصفهان: شورای های مشترک اداری استان و شهرستان ها در راستای رفع مشکلات و سامان دهی به امور همگانی و دغدغه های عمومی تأثیر عمیقی برجای گذاشته است

۹ تیر ۱۴۰۱

استاندار اصفهان گفت: اختصاص اعتبارات و مشوق های اقتصادی به منظور توسعه پایدار مناطق کم برخوردار و ایجاد زمینه های مناسب و مستعد سرمایه گذاری پویا و اشتغال آفرینی پایا از اولویت های اصلی دولت مردمی سیزدهم است.

۸ تیر ۱۴۰۱

استاندار اصفهان گفت: در دولت مردمی سیزدهم نقش و جایگاه نخبگان از رفعت و تعالی خاصی برخوردارمی باشند و توانمندی های نخبگان و نقش آفرینی ایشان با ایجاد انسجام همگانی و همگرایی جمعی ضرورت دارد.

۸ تیر ۱۴۰۱