درخواست تشکیل پرونده تابعیت برای صدور شناسنامه فرزندان مادر ایرانی (زیر 18 سال)

درخواست تشکیل پرونده تابعیت، برای صدور شناسنامه فرزندان زیر18 سال

  • اینجانب با مشخصات هویتی زیر:

  • کد ملی خود را به صورت پشت سرهم و بدون خط تیره و فاصله وارد نمایید. به عنوان مثال: 1285025429
  • به استناد "قانون تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۰۲\۰۷\۱۳۹۸" و آیین نامه آن درخواست اعطای تابعیت ایرانی و صدور شناسنامه برایی فرزندم با مشخصات زیر را دارم.

  • نوع مدرک هویتی خود را از کشوی بالایی انتخاب نمایید
  • شماره خانوار / گذرنامه یا سرشماری خود را وارد نمایید
  • آدرس: استان اصفهان

  • به عنوان مثال: 09132526587
  • به عنوان مثال: 09132526587
  • به عنوان مثال: 03122245390
  • پر کردن تمام فیلد های بالا که با علامت * مشخص شده اند ضروری است و در صورت پر نکردن یکی از فیلد ها درخواست شما ثبت نمی گردد.