درخواست تشکیل پرونده تابعیت برای صدور شناسنامه فرزندان مادر ایرانی (بالای 18 سال)

درخواست تشکیل پرونده تابعیت، برای صدور شناسنامه فرزندان بالای 18 سال

  • اینجانب با مشخصات هویتی زیر:

  • نوع مدرک هویتی خود را از کشوی زیر انتخاب نمایید.
  • شماره خانوار / گذرنامه یا سرشماری خود را وارد نمایید.
  • به استناد "قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ " و آیین نامه آن درخواست اعطای تابعیت ایرانی صدور شناسنامه دارم.

  • کد ملی را پشت سر هم و بدون خط تیره و فاصله وارد نمایید. به عنوان مثال:1286027851
  • آدرس: استان اصفهان

  • به عنوان مثال 09132225853
  • به عنوان مثال 09132225853
  • پر کردن تمام فیلد های بالا که با علامت * مشخص شده اند ضروری است و در صورت پر نکردن یکی از فیلد ها درخواست شما ثبت نمی گردد.