شرح وظایف

 

باسمه تعالی

*

 شرح وظایف اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری

***

۱. نظارت و پیگیری اجرای قوانین ومقررات مربوط به ورود، اقامت و تردد اتباع خارجی، احوال شخصیه در استان.

****

۲. نظارت بر اجرای قراردادهای دوجانبه و انجام تعهدات فی ­مابین سازمان­های بین­ المللی و وزارت کشور درخصوص پروژه­ های مربوط به حوزه اتباع خارجی در زمینه­ های بهداشت، عمران، آموزش و… برابر دستورالعمل ­های ابلاغی وزارت کشور.

*

۳. ساماندهی اتباع خارجی ساکن در استان برابر دستورالعمل ­های ذیربط.

*

۴. دریافت و ثبت گزارش ­های مربوط به تردد مجاز و غیرمجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعکاس آن ها به مراجع ذیربط.

*

۵. انجام امور مربوط به پذیرش، اسکان، تقاضای تابعیت، ترک تابعیت، بقاء تابعیت و شناسایی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوطه به وزارت کشور وسایر مراجع ذیربط.

*

۶. مدیریت انجام امور مربوط به آموزش، جرایم، بهداشت ودرمان، احزاب، تجمعات سیاسی ومذهبی، تردد دیپلمات­ های خارجی در کشور، امور مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران وفق قوانین ومقررات و در صورت لزوم ارائه گزارشات مربوطه به مرکز.

*

۷. انجام امور مربوط به احداث و راه­اندازی و اداره امور اردوگاه ­های مراقبتی، مهمانشهرها، مراکز بازگشت، ایستگاه ­های خروج مرزی و ایستگاه­های پشتیبانی از مرکز ایست و بازرسی و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندی­ ها، نواقص و معایب موجود برابر دستورالعمل ­های ذیربط از طریق مراجع مسئول از مجرای وزارت کشور.

*

۸. مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی­ ها و تأمین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان، معاودان و رانده­شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارش ­های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.

*

۹. انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان اعم از تشکیل پرونده ازدواج، بررسی وضعیت متقاضی، صدور پروانه زناشویی و سپس معرفی جهت ثبت ازدواج.

*

۱۰. تشکیل کمیته­ های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت امور مهاجرین و اتباع خارجی.

*

۱۱. برگزاری کمیته­ های حل اختلاف برای آندسته از اتباع خارجی که توانایی پرداخت هزینه­ های وکالت را ندارند برای زمینه ­سازی بازگشت داوطلبانه به کشور متبوع.

*

۱۲. تشکیل پرونده­های تابعیت برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران خارجی براساس ماده واحده سال ۸۵ و همچنین براساس ماده ۹۷۹ برای تابعیت اتباع خارجی و خانواده ­های شهدا و همچنین بررسی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارزیابی آثار مثبت و منفی حضور اتباع خارجی در کشور به منظور ارائه راهکارهای قانونی.

*

۱۳. همکاری با واحدهای استانی سایر دستگاه ­های اجرایی و سازمان­های دولتی و واحدهای ذیربط در امور اتباع خارجی.

*

۱۴. نظارت بر جمع ­آوری آخرین آمار اتباع و مهاجرین خارجی استان و ارسال آمار مذکور بصورت آنلاین به مرکز.