معرفی همکاران دفتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

۱

مهدی سلیمانی

مدیرکل

۲

اکبر کمالی

معاون مدیرکل

۳

عبدالحمید صفری

مسئول دبیرخانه کارگروه فرعی – کارگروه دفاتر خدمات اتباع خارجی

۴

مجید خلیلی

کارشناس مسئول واحد امور اجرایی

۵

جواد اشرفیان زاده

حراست

۶

محمد احمدی

سرپرست اردوگاه مراقبتی استان

۷

کیاوش یزدان پناه

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

۸

محمد محمدی

کارشناس مسئول امورفرهنگی- اجتماعی

۹

امیرحسین ترکش

کارشناس امور اجرایی- احوال شخصیه اتباع خارجی

۱۰

همایون حمزه ای

کارشناس امور اجرایی- صدور برگه تردد -پاسخگویی به استعلامات

۱۱

روح اله هارونی

کارشناس دبیر خانه کمسیون ساماندهی

۱۲

حسن شاهمرادی

کارشناس امور ازدواج با اتباع ایرانی – ترخیص وسیله نقلیه

۱۳

سیّد محمد حسین خلیفه سلطانی

رئیس دفتر مدیر کل

۱۴

محمدعلی نعلبندیان

کارشناس امور بیمه و مددکاری اجتماعی

۱۵

آرمان شهریاری

کارشناس امور تابعیت – تبدیل وضعیت به گذرنامه-اکیپ مشترک

۱۶

سیّد مجتبی حجازی

روابط عمومی و امور بین الملل

۱۷

حسن فرزین

کارشناس امور فناوری اطلاعات

۱۸

خانم عسگری

امور اداری و مالی

۱۹

سیّد محمد رضا عقدایی

بایگانی

 

 

* تلفن اردوگاه مراقبتی ۱ – ۳۳۸۰۴۸۷۰  *۰۳۱

 

 

* جهت ارتباط  با هر یک از کارشناسان این اداره کل می توانید با شماره تلفن های ۲ – ۳۳۸۷۹۹۰۱  *۰۳۱  تماس حاصل نمایید .