تماس با ما

آدرس: اصفهان – انتهای خیابان امام خمینی – ضلع شرقی میدان استقلال (فلکه دانشگاه صنعتی) – اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان

شماره تماس: 03133879901

شماره پیامکی:

******

شماره فکس: 03133879903

کدپستی:

******

آدرس الکترونیکی: bafia.esf@gmail.com