پنج شنبه 7 بهمن 1400
03:43:52
دفتر امور بانوان و خانواده

معرفی مدیر کل

 

 

شادي فضلي مديركل امور بانوان وخانواده

شادي فضلي مديركل امور بانوان و خانواده استانداري اصفهان

سوابق تحصیلی :

دكتري جامعه شناسي گرايش آسيب‌هاي اجتماعي