چهارشنبه 5 آبان 1400
19:17:00
دفتر امور بانوان و خانواده

معرفی همکاران دفتر

شادي فضلي: مديركل

رزيتا خسروي: كارشناس مسئول

زهرا ابراهيمي: كارشناس

افسانه قاسمي: كارشناس

هدي شكرالهي: كارشناس

سهيلا قديرزاده: كارشناس

فائزه كمالي: كارشناس