چهارشنبه 5 آبان 1400
20:28:44
دفتر امور بانوان و خانواده

درباره دفتر

اهداف و شرح وظایف

  • نظارت و انجام مطالعات، تحقيقات و پژوهش در زمينه شناخت مسائل و مشكلات زنان
  • بررسي مطالعه و تحقيقات در زمينه شناخت باورهاي سنتي زنان در سطح استان به ويژه ايلات و عشاير قومي.
  • مطالعه و بررسي اطلاعات و تحقيقات بعمل آمده در جهت ارتقاء و بالندگي در مشاركت‌هاي مردمي
  • تشريك مساعي با كارشناسان به منظور تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي لازم در رابطه با ترويج فرهنگي پويا و متناسب با سنتهاي قومي استان
  • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات به منظور رفع تبعيض در بين استان
  • طرح هاي تشويق زنان به استفاده از آموزش هاي لازم مانند سوادآموزي و تعليمات حرفه اي و اجتماعي
  • ايجاد هماهنگي در دستگاه هاي ذيربط به منظور بررسي و شناخت امكانات و تسهيلاتي كه مي‌توان در اختيار بانوان قرار دهند.
  • انجام هماهنگي هاي لازم با مراكز ذيربط به منظور تهيه گزارش هاي دقيق از وضعيت موجود زنان در منطقه و ارائه گزارش هاي تحليلي به منظور امكان توسعه فرهنگي و اجتماعي آنان
  • ايجاد ارتباط با مراكز علمي تحقيقاتي پژوهشي و دستگاه‌هاي ذيربط استان به منظور تهيه و تدوين طرح هاي كاربردي در راستاي اعتلاي فرهنگي و اجتماعي بانوان استان.
  • تعيين اولويت‌ها در ايجاد مراكز فرهنگي رفاهي و … مخصوص بانوان باتوجه به امكانات و ضرورت‌هاي موجود با همكاري ديگر سازمان‌هاي مسئول.