سه شنبه 16 آذر 1400
17:43:59
دفتر امور بانوان و خانواده

تحکیم بنیان خانواده

گفتمان دینی
نشست گفتمان دینی

نشست تخصصی شبکه‌سازی گفتمان دینی و تبیین جایزه جهادی در روز دوشنبه مورخ 1400/8/10 به ریاست شادی فضلی، مدیرکل امور بانوان و خانواده و با حضور مریم مجتهد‌زاده، رییس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع‌مقدس، سرهنگ رضایی، مدیرکل  بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان و تعدادی از کارشناسان […]

11 آبان 1400
بازدید از طرح تاب آوری
شادی فضلی از روند اجرای طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی در استان اصفهان بازدید کرد

شادی فضلی, مدیرکل امور بانوان وخانواده در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ از اجرای طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی با حضور در محل دفتر تسهیلگری ارزنان بازدید کرد. مدیرکل امور بانوان و خانواده ضمن بررسی کیفیت و نحوه برگزاری دوره اظهار داشت: طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده برای سومین بار در استان اصفهان […]

3 مرداد 1400