سه شنبه 16 آذر 1400
19:35:20
دفتر امور بانوان و خانواده

كودك

ارائه ارهنماي تربيت فرزند كتابخوان

وبينار آموزشي «اصول تربيت فرزند كتابخوان و انتخاب كتاب مناسب براي كودكان» در روز دوشنبه مورخ 1400/6/16 با همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار شد. در اين وبينار آموزشي كه ويژه بانوان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي استان برگزار شد، مواردي چون عوامل مؤثر بر ايجاد علاقه‌مندي كودكان به كتاب، نقش خانواده در ترويج […]

20 شهریور 1400