اخبار دفاتر

آمار بازدید:

آموزش فرمانداران سراسر کشور

با توجه به مصوبه مورخ 31/06/97 شوراي معاونين وزارت كشور در خصوص برگزاري آزمون فرمانداران سراسر كشور، سومين دوره آزمون مربوطه طي مورخ 29 و 30/9/99، وزارت كشور براي اولين بار گزارش نتايج اين آزمون را در شماره هاي 150 تا 205 نشريه سلام فرماندار منتشر نموده است كه از مجموع 455 فرماندار، تعداد 384 […]

آمار بازدید:

اجراي آموزش بدو انتصاب مديران( فرمانداران، معاونين فرماندار، بخشداران)

اجراي آموزش بدو انتصاب مديران( فرمانداران، معاونين فرماندار، بخشداران) سال 1399 (مصوبه كارگروه توسعه مديريت استانداري)

اطلاعیه ها

رونمایی سایت جدید در سال ۱۴۰۰

پیوندهای مرتبط

دریافت اطلاعات

گزارش عملکرد دفتر برنامه ریری, بودجه و تحول اداری استانداری در سه سال اخیر