معرفی مدیر کل

 

 

رزومه كاري از سال تا سال
مديركل برنامه ريزي ، بودجه و تحول اداري 1397 تاكنون
سرپرست اداره كل اداري و مالي استانداري 1397 1398
مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي استان اصفهان 1392 1396
شهردار دولت آباد 1387 1391
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي استانداري 1384 1387
فرماندار سميرم 1381 1384
معاون فرماندار فلاورجان 1380 1381
بخشدار مركزي فلاورجان 1376 1380
شهردار بادرود و نطنز 1373 1376
سوابق و تجارب از سال تا سال
نماينده آقاي استاندار در هيأت ارزيابي دستگاههاي اجرايي در ستاد اقامه نماز 1397 تا كنون
دبير ستاد توسعه شهرستان خور و بيابانك 1398 تا كنون
دبيرخانه ستاد مديريت مبارزه با كرونا در استان 1398 تا كنون
عضو كميته بهره وري استان 1399 تا كنون
عضو هسته گزينش استانداري 1394 تا كنون
عضو دبير كميته اصلاح ساختار ، فرآيندها و فناوري هاي مديريتي 1397 تا كنون
عضو و مسئول دبيرخانه كارگروه توسعه مديريت استانداري 1397 تاكنون
دبير شوراي ستاد اقامه نماز استانداري و فرمانداريهاي تابعه 1397 تاكنون
رئيس هيأت مديره سازمانهاي حمل و نقل شهرستان برخوار ، فلاورجان، كاشان، خميني شهر 1392 1396
عضو هيأت مديره سازمانهاي عمران زاينده رود و همياري شهرداريهاي استان 1392 1396
عضو هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت استانداري و ساير دستگاهها 1372 1399
عضو شوراهاي حل اختلاف دادگستري 1390 1392