تماس با ما

جهت ارتباط با دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان می توانید از راه های ارتباطی زیر تماس حاصل نمایید.

آدرس: اصفهان, میدان امام حسین , خیابان باغ گلدسته , استانداری اصفهان, دفتر برنامه ریزی , بودجه و تحول اداری

شماره تماس مدیرکل: 03132211029

شماره فکس: 03132211029

کدپستی: 13115-81459