اخبار دفاتر

آمار بازدید:

اعضا هیأت بازرسی انتخابات استان اصفهان منصوب شدند

به استناد تبصره ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۶۹ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، احکام اعضای هیات بازرسی انتخابات استان اصفهان صادر شد. در احکامی جداگانه از سوی جناب آقای طالبی رییس هیأت بازرسی انتخابات کشور احکام اعضای هیات بازرسی انتخابات استان به شرح زیر صادر گردید: جناب آقای […]

فرم ارزیابی عملکرد ستاد مراجعات ثبت نام انتخابات

آمار بازدید:

ارزیابی عملکرد فرآیند ثبت نام دواطلبین انتخابات

با توجه به آغاز ثبت نام داوطلبین در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از طریق اپلیکیشن تلفن همراه، رایانه، دفاتر پیش خوان دولت، ستادهای ثبت نامه حضوری، هیات مرکزی جهت ارزیابی عملکرد فرآیند ثبت نام داوطلبین با تدوین شاخص های نظر سنجی نسبت به ارزیابی خدمات ارائه شده نموده است. بر این […]

آمار بازدید:

ملاقات الکترونیکی فرماندار تیران و کرون در سامد استانداری

در روز چهارشنبه 20 اسفند 99 آقای حججی فرماندار تیران و کرون به منظور پاسخگوئی به تماس شهروندان با سامانه ۱۱۱ از ساعت 9 لغایت 10در سالن ملاقات الکترونیکی سامد استانداری حضور یافتند که در مجموع 14تماس ثبت و در دستور پیگیری قرار گرفت.  

اطلاعیه ها

با توجه به آغاز ثبت نام داوطلبین در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از طریق اپلیکیشن تلفن همراه، رایانه، دفاتر پیش خوان دولت، ستادهای ثبت نامه حضوری، هیات مرکزی جهت ارزیابی عملکرد فرآیند ثبت نام داوطلبین با تدوین شاخص های نظر سنجی نسبت به ارزیابی خدمات ارائه شده نموده است. بر این […]

رونمایی سایت جدید در سال ۱۴۰۰