تماس با ما

جهت ارتباط با دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان می توانید از راه های ارتباطی زیر تماس حاصل نمایید.

آدرس: اصفهان، خيابان استانداري ،گذر پشت مطبخ،ساختمان دفتر بازرسي،مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري

شماره تماس مدیرکل: 03132205259

شماره تماس معاونت حقوقی: 03132241480

شماره تماس معاونت بازرسی: 03132241481

شماره تماس ارتباطات مردمی: 03132241057

شماره تماس دبیرخانه : 03132241056

شماره پیامکی: 500020003

آدرس الکترونیکی:safari@ostan-es.ir

شماره فکس: 03132222116

کدپستی: 8146814893-8146814891