ریاست جمهوری

به استناد تبصره ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۶۹ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، احکام اعضای هیات بازرسی انتخابات استان اصفهان صادر شد. در احکامی جداگانه از سوی جناب آقای طالبی رییس هیأت بازرسی انتخابات کشور احکام اعضای هیات بازرسی انتخابات استان به شرح زیر صادر گردید: جناب آقای […]

3 آبان 1400