گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸

گزارش عملکرد یکساله اداره کل مدیریت بحران استان اصفهان در سال ۱۳۹۸

 • برنامه ریزی در اجرای وظایف دستگاههای اجرائی در انجام تکالیف مندرج در قانون مدیریت بحران در مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی
 • تشکیل ستادهای پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در مرکز استان و شهرستانهای سطح استان با هدف کاهش ضریب آسیب پذیری مناطق و سکونتگاههای شهری و روستائی در برابر مخاطرات ازطریق اجرای طرحهای پیشگیرانه و کنترل بموقع حوادث
 • ایجاد سامانه هشدار سریع در دستگاههای اجرائی و امدادی عضو ستاد در راستای رصد و پایش بموقع مخاطرات، اعلام اخطار و هشدار با استفاده از ظرفیت های نوین اطلاع رسانی
 • تدوین سناریوهای پیشگیری و کنترل مخاطرات محتمل (سیل، زلزله، آلودگی هوا، خشکسالی، گرد و غبار، فرونشست زمین، حریق در مراتع و …) با تعیین وظایف هر بخش و ابلاغ برنامه ها به دستگاههای مسئول
 • حمایت از طرحهای مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران در راستای طرح مطالعاتی خطر پذیری استان با اولویت حوادث مهم با سابقه وقوع در استان (سیل، زلزله، آلودگی هوا، فرونشست زمین، خشکسالی و …)
 • تقویت ظرفیت پایگاهها و مراکز امدادی سطح استان (واحدهای آتش نشانی شهرداریها، جمعیت هلال احمر، فوریتهای پزشکی، راهداری و …) از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات کاربردی با ایجاد مرکز فرماندهی حادثه در هر بخش مجهز به سیستم های اضطراری ارتباطات و سامانه های کنترلی
 • هماهنگی با ۸ استان همجوار در قالب تدوین برنامه های امداد و نجات در حوادث محتمل در قالب استانهای معین و نیز ایجاد سازوکار لازم جهت ایفای نقش استان اصفهان بعنوان جانشین در مدیریت بحران تهران
 • هماهنگی در کنترل بموقع حوادث و رخدادها در پهنه استان ازجمله سیل آتش سوزی مراتع، تصادفات جمعی، حوادث مرتبط با صنعت و فرونشست زمین و … با فعال نمودن تیم های امدادی
 • توسعه پوشش بیمه حوادث در بخشهای کشاورزی و اماکن مسکونی شهری و روستائی
 • اجرای طرحهای آموزش عمومی و تخصصی ویژه گروههای هدف جامعه مرتبط با اصول ایمنی و پیشگیری از حوادث و مصرف بهینه آب و انرژی
 • هماهنگی در برگزاری مانورهای آمادگی در برابر سیل، زلزله، تصادفات جاده ای، حریق و … ویژه امدادگران دستگاههای امدادی با هدف چابک سازی تیم های عملیاتی
 • پیگیری تأمین اعتبارات مرتبط با اجرای طرحهای پیشگیری از حوادث و بازسازی آسیب های وارده و جبران خسارات ناشی از رخداد حوادث
 • برنامه ریزی در مدیریت توزیع آب در بخشهای شرب و کشاورزی صنعت و فضای سبز
 • پیشگیری و کنترل اثرات آلودگی هوا و گرد و غبار با پیگیری اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاههای ذی ربط
 • پیشگیری و کنترل آلودگی منابع آب و خاک ازطریق رصد و پایش مستمر و اجرای طرحهای پیشگیرانه
 • اجرائی نمودن برنامه های سازگاری با کم آبی در قالب شورای حفاظت از منابع آب
 • پیگیری اجرای طرحهای ساماندهی رودخانه ها و مسیلها و رفع تصرفات انجام شده از رودخانه ها
 • پیگیری انجام تعهدات بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده ناشی از سیل در پل دختر استان لرستان و نیز مناطق غرب و جنوب استان اصفهان
 • هماهنگی در پیشگیری و کنترل بیماریهای دام و طیور و نیز آفات نباتی شایع در بخش کشاورزی (ملخ، سن گندم، مگس میوه مدیترانه ای، پروانه فری و …)
 • برگزاری مانور ایمنی زلزله در ۵۰۰۰ واحد آموزشی با مشارکت بیش از ۸۰۰ هزار دانش آموز سطح استان