اخبار دفتر هماهنگی امور اقتصادی

آمار بازدید:

مشکل کارت بازرگانی صادرات چهار شهرستان اصفهان برطرف شد

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مشکل کارت بازرگانی و صادرات چهار شهرستان اصفهان، شاهین شهر و میمه، کاشان و اردستان بر طرف شد.