شرح وظایف

 • بررسی و مطالعه در امور تولید و ارائه پیشنهادات لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی در استان.
 • نظارت و پیگیری امور مربوط به گندم ، آرد و نان و هماهنگی جهت ابلاغ دستورات و اجرایی شدن تصمیمات ملی در حوزه مذکور .
 • ساماندهی و هماهنگی دستگاه های ذیربط جهت اجرای مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها.
 • ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه های مهم اقتصادی در استان و پیگیری لازم برای رفع مشکلات و موانع احتمالی آنان.
 • هماهنگی و نظارت برفرآیند تهیه و توزیع کالا و مایحتاج عمومی و رسیدگی به امور مرتبط به تنظیم بازار استان .
 • انجام هماهنگی لازم درخصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت و معدن استان ،شهرکهای صنعتی و خوشه های صنعتی و ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات .
 • اعمال کنترل لازم و بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با زنجیره های تامین و توزیع کالا و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی.
 • ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود وضعیت و پیشرفت فعالیتهای اقتصادی و تجاری، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی.
 • .هماهنگی و همکاری با واحدهای استانی دستگاههای اجرائی دربخشهای مختلف اقتصادی (صنعت و معدن، کشاورزی ،خدماتی و منابع طبیعی استان).
 • هدایت و راهبری امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان، از جمله جمع آوری آمار و اطلاعات و طرح موضوعات در کمیسیون ها ، شوراها و ستادها و کمیته های ذیربط جهت همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و ارائه تحلیل های لازم به مسئولین ذیربط.
 • شرکت در جلسات مربوط به امور اقتصادی و توسعه منطقه ای (کمیسیون ها، شوراها، ستادها، کارگروهها و  کمیته ها و زیر مجموعه های آنان).
 • بررسی و شناسایی امکانات و توانمندیهای استان در زمینه‌کشاورزی، دامپروری، صنعتی، خدماتی و نظایر آن به‌منظورتوسعه‌و پیشبرد برنامه‌های کشاورزی و دامپروری و صنعتی و بازرگانی استان و ارائه‌ پیشنهاد و راه‌حل‌های مناسب به واحدهای استانی ‌دستگاه‌های اجرائی و انجام پیگیری‌های لازم برای رفع نارسائی‌ها مشکلات و مسائل آنان.
 • نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی مسئول در امر صادرات بمنظور تحقق اهداف و تکالیف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور ، سند توسعه استان و سایر سیاست های کلان اقتصادی
 • ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مسئول در امر صادرات بمنظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی وترانزیت کالا از استان
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های حمایتی ، هدایتی ، فنی و زیر بنایی بخش صادرات استان
 • پیگیری برنامه های مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سیاست های ابلاغی
 • نظارت ، شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی – صنعتی
 • پیگیری و نظارت برنامه ی راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مبادلات مرزی