درباره دفتر

معرفي دفتر :

دفتر هماهنگی امور اقتصادی به عنوان یکی از واحدهای ستادی استانداری ها و با حوزه وسیعی از فعالیتها و خدمات عمومی و اختصاصی مورد نیاز بخش های اقتصادی استان فعالیت می نماید .
این دفتر تا سال ۱۳۸۶ با بهره گیری از ۶ گروه اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی، فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش و بودجه و تشکیلات فعالیت داشت لیکن پس از ادغام با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها و ابلاغ تشکیلات سازمانی جدید عملا از گروههای فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش و بودجه و تشکیلات منتزع گردید .
همچنین پس از انتزاع سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی از استانداریها در سال ۱۳۹۳ و تصویب ساختار سازمانی جدید با شکل گیری دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری بخش دیگری از فعالیتهای قبلی خود در زمینه امور سرمایه گذاری، بانکی و تسهیلات را نیز از دست داد .
این دفتر در حال حاضر با دو گروه هماهنگی امور اقتصادی و هماهنگی امور صنایع و معادن در حوزه های مختلفی از جمله تنظیم بازار، نظارت بر اصناف، امور مربوط به گندم، آرد و نان، هماهنگی امور مربوط به یارانه های نقدی، مسائل و مشکلات واحدهای صنفی و صنعتی، در زمینه های امور مالیاتی، بیمه ، پیگیری طرحها و پروژه های اقتصادی، امور مربوط به توسعه صادرات و برگزاری نمایشگاهها و … فعالیت می نماید .