اطلاعیه ها

رونمایی سایت جدید در سال ۱۴۰۰

پیوندهای مرتبط

دریافت اطلاعات

  کلیه موسسات خیریه به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی می بایست از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ به بعد حمایت ها و کمک های نقدی خود را به صورت حواله الکترونیکی ساتنا و پایا و با درج شناسه ۱۴ رقمی در قسمت شناسه پرداخت ( نخست عدد ۱۱۰ و سپس شناسه ملی ۱۱ رقمی موسسات خیریه) پرداخت […]

سوالات متداول در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی

اطلاعات دفاتر تسهیلگری فعال در استان اصفهان

کتاب حیا کتاب چشمه جوشان