حجاب و عفاف

سید محسن سجاد در جلسه كارگروه راهبردي حجاب و عفاف استان اظهارداشت: فرهنگ زيرساخت و شالوده اصلي جامعه است و عفاف و حجاب ريشه در فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي دارد.

8 شهریور 1400