مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

سيد محسن سجاد، در این جلسه بر ضرورت آسيب شناسي و ايرادات موجود در اجرايي شدن اين طرح در اصفهان، تاكيد كرد.

13 آبان 1400

سید محسن سجاد در جلسه كارگروه راهبردي حجاب و عفاف استان اظهارداشت: فرهنگ زيرساخت و شالوده اصلي جامعه است و عفاف و حجاب ريشه در فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي دارد.

8 شهریور 1400

جلسه شورای استانی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با حضور معاون سیاسی, امنیتی و اجتماعی استانداری و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی برگزار گردید.

11 خرداد 1400